House in the north

בית בצפון

צילום: ליאור אביטן

בבית פרטי המשקיף לשדות של עמק יזרעאל נהנינו לקחת חלק ולבצע עבודות נגרות שכללו רהיטים בבית והשתלבו בצורה הרמונית עם הנוף חלקן בעץ אלון וחלקן בצבע בתנור.