OPEN CREATIVE COMPANY

אופן חברת למיתוג

תכנון ועיצוב: דן טרוים, צילום בועז לביא ויונתן בלום

משרד פרסום ומיתוג בתל אביב. במקום נבנתה ספרייה דו כיוונית הבנויה מעץ אלון מבוקע בשילוב ברזל מושחר ולוחות גיר,

הספרייה משתמשת גם את חלל ההמתנה וגם את חלל העבודה. 

בנוסף נבנו עמדות עבודה ועמדת קבלה בסוגי עצים שונים .